Ljerka Njerš

izbornik

LONDON, Parallax Art Fair

11. veljače 2016.

2016.London,PARALLAX ART FAIR LJERKA NJERŠ sudjeluje na velikoj međunarodnoj izložbi Paralax Art Fair održanoj u Chelsea Town Hall gdje susreće kolege iz brojnih zemalja. Doživljaj mnogobrojne znatiželjne publike dodaje novu dimenziju.Izložila je 20 radova: slike, keramiku, staklo i svoje najnovije radove – slike na svili.povratak na izložbe

Ljerka Njerš - 2024 - All rights reserved izrada: dzDesign