INTERNATIONAL CONTEMPORARY CERAMICS

16 October 2007, Bonhams, New Bond Street, London

Prodajna izložba održana u aukcijskoj kući Bonhams u Engleskoj.

Velika zdjela sa poklopcem.

Pogledajte više na stranici Bonhams-a>>

Online katalog izložbe na stranici Bonhams-a>>